Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů  zdarma
Přístup na Internet  zdarma

Registrační poplatek              10,-kč